November 26   November 26,  Szombat
header-pic

NEHAZUGGY


A ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is

„Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.” Álságosabb, felháborítóbb mondatot még az Újszövetségben is nehéz találni, pedig ott „Jézus tanításai” vagy még inkább a „Krisztus tanításai” címén rengeteg […]

A cikk tartalma előfizetéshez kötött, kérjük, regisztráljon.